PhilWeb Corp. back in operation

Sau khi buộc phải đóng cửa khi giấy phép hết hạn vào tháng 8 năm ngoái, PhilWeb Corp. hiện đã hoạt động trở lại.

PhilWeb Corp. back in operation

Theo agbrief.com , Philstar đã báo cáo rằng công ty đã được chấp thuận trở thành nhà cung cấp dịch vụ của Hệ thống trò chơi điện tử sau khi PAGCOR cung cấp cho công ty Chứng chỉ công nhận tạm thời.

PhilWeb Corp. back in operation

PhilWeb hiện phải đợi các cơ sở chơi game và máy chủ của họ được kiểm tra trước khi nhận được thông báo hoạt động.

PhilWeb Corp. back in operation

Dennis Valdes là Chủ tịch của PhilWeb, người đã cảm ơn các cơ quan quản lý về sự chấp thuận.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *