Sòng bạc Montreign Resort

Ủy ban trò chơi bang New York đã chấp nhận đặt cọc 10% khoản đầu tư vốn tối thiểu để phát triển sòng bạc Empire Resorts ở ngoại ô New York trong tuần này, điều này đã làm cho giấy phép sòng bạc được trao vào tháng 12 có hiệu lực ngay lập tức. Montriegn

Các quy định về trò chơi trên bàn được Ủy ban trò chơi bang New York phê duyệt

Các quy định về trò chơi trên bàn đã được Ủy ban Trò chơi Tiểu bang New York phê duyệt vào thứ Ba, giúp dọn đường cho bốn sòng bạc quy mô lớn mới mở ở Upstate New York. Sự chấp thuận của ủy ban và các quy định mới được thiết lập chi phối