Yggdrasil đề nghị hợp tác liên kết mới với tiếp thị ace Game Lounge

Một thỏa thuận hợp tác liên kết chiến lược mới giữa Yggdrasil và chuyên gia SEO Games Lounge sẽ giúp thỏa thuận này mở rộng phạm vi tiếp cận của các trò chơi Thụy Điển …

Những người đánh bạc có vấn đề ở S. Úc đã cung cấp chương trình đặc biệt

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2015, ở Adelaide đã thông báo rằng những người chơi cờ bạc có vấn đề ở Nam Úc sẽ được giúp đỡ thông qua một chương trình đặc biệt. Văn phòng giải quyết vấn đề cờ bạc của Sở Cộng đồng và Hòa nhập xã hội với Cơ quan